Tekst: Clara Edgar Jakobsen

Foto: Clara Edgar Jakobsen

Mindre ”Mad Men”, mere motion

Hos Nord Advertising kan de ansatte træne en time om ugen på firmaets regning, ligesom virksomheden støtter fysisk aktivitet i fritiden. Det vækker glæde hos både medarbejderne og direktøren, som opnår pæne tal på bundlinjen.

Hos Nord Advertising arbejder de, som navnet antyder, med reklame. En branche som blev skildret for år tilbage i tv-serien ”Mad Men”, der fortalte historien om et reklamebureau og dets ansatte i 1960’ernes New York. Alle trak vejret gennem en cigaret, Marlboro var en af bureauets største kunder, og der blev drukket langt mere whisky end vand. Mændene havde affærer med festlige kvinder på kryds og tværs, og det kunne til tider undre hvornår og hvordan de egentlig fik lavet noget reelt arbejde.

Sådan er det ikke hos Nord Advertising, selvom en lille del af den gamle reklameverden stadig hænger ved. For der er plads til en øl om fredagen, og under corona-nedlukningen i marts og april fik de få ansatte som stadig arbejdede fra kontoret, også en snaps til frokost på ugens sidste arbejdsdag. Her hersker også en stemning af let drilske kommentarer, og det samme pres på at præstere og skabe, som man fornemmer i ”Mad Men”, hænger også i luften her.

Det kræver overskud at præstere hver dag

Administrerende direktør Brian Nordahl forklarer at det er hårdt at sidde med salg. Der bliver ført statistikker over de ansattes indsats hver time, hver dag, og der er ikke plads til megen slinger i valsen hvis målene skal nås. Og det både skal og bliver de. Mens jeg taler med Brian, begynder Champagne Galoppen at brage ud af højtalerne på hele kontoret.

– Det betyder at vi har indfriet salgsmålene for denne uge, forklarer Brian og fortsætter:

– Hvis man skal kunne præstere på arbejdet, kræver det at motoren er fit for fight, og en del af det er at passe på sin krop. Her er motion et vigtigt element.

Derfor begyndte virksomheden allerede for 10 år siden at arbejde med sundhed på arbejdspladsen. Dengang var det dog mere en del af et værdisæt og en brandingstrategi, men det blev hurtigt tydeligt at de medarbejdere som prioriterede at deltage i fysisk aktivitet både på og uden for arbejde, også havde mere energi, var mindre syge og var mere effektive. Derfor har Nord Advertising også arbejdet videre med de sunde tiltag og reviderer dem løbende.

Sundhed som et socialt projekt

I begyndelsen lå virksomheden op og ned ad et fitnesscenter og lavede derfor en aftale hvor de ansatte kunne tegne et billigere abonnement, og alle kunne få lov til at bruge centrets badefaciliteter efter medarbejdernes løbetur om morgenen. Løbeturen lå uden for arbejdstiden, hvilket afholdt nogen fra at deltage.

– Vi ville jo gerne have så mange med som muligt, og når det lå om morgenen inden arbejde, betød det jo at man skulle tidligere op, og det var det ikke alle der ville. Så vi rykkede turen til om eftermiddagen i arbejdstiden, siger Brian.

Hver tirsdag fik de ansatte lov til at bruge en halv time, hvor de sammen kunne løbe en tur. Det tilbud blev for nogle år siden udvidet til også at gælde torsdag eftermiddage, ligesom virksomheden investerede i træningsudstyr til kælderen, efter de flyttede lokaler.

Træningsområdet er småt, men tiltrækker alligevel tirsdag og torsdag eftermiddag gerne mellem fire og otte mennesker, som laver cirkeltræning. Rummet har været lukket i en længere periode grundet corona og smittefare, og bliver på denne dag også kun benyttet af en enkelt mand, som i en halv time giver sig selv sved på panden. Udenfor står nogle få andre klar til at løbe, mens en gruppe yngre mænd hopper ind i en bil – de har arrangeret at de skal ud at spille fodboldgolf sammen. Noget som er inden for rammerne af reglerne for træningsmodulet.

– Meningen er jo også at det skal give noget socialt, så man løber sammen med nogen eller starter og slutter sammen. Men hvis man er en gruppe som gerne vil ud at lave noget andet, så er det okay at man kører halv fire. Det gør jeg også selv nogle gange for at spille golf med nogle af de andre, siger Brian.

Som en appetitvækker

Foruden de faste træningstidspunkter, hvor der er mulighed for at træne på, omkring eller væk fra arbejdspladsen, støtter virksomheden også en række andre tilbud. Blandt andet har virksomheden en sundhedsordning, hvor medarbejderne efter behov kan få hjælp af blandt andet en fysioterapeut, og arbejdspladsen deltager i DHL-stafetten, Nordic Race og betaler hvis nogen vil løbe hel- eller halvmaraton. Det har medlem af sundhedsudvalget Peter Guldbrandtsen blandt andet gjort. Inden han blev ansat hos Nord Advertising for otte år siden, var han ikke løber, men blev hurtigt bidt da de andre kollegaer trak ham ind i klubben, fortæller han.

Et halvt år efter han tog løbeskoene på for første gang, gennemførte han sit livs første halvmaraton, og lysten til at løbe havde spredt sig fra arbejdet og ind i fritiden, siger han. Og det er præcis Brians håb.

– Træningen her er jo bare en appetitvækker, som vi håber giver lyst til at gøre mere, siger han. Men for nogen er de to ugentlige ture deres primære motion, og så er det jo bedre end ingenting i forhold til at holde kroppen i gang og styrke energiniveauet, mener han.

I løbet af dagen er der også indført små pauser, hvor de ansatte kan få gang i blodomløbet for ikke at synke sammen ved skrivebordene. Klokken ti og to er der mulighed for lige at gå en tur ned ad trappen og rundt om bygningen eller samles i kantinen til nogle englehop, armbøjninger, squats eller andet. Arbejdspladsen har også tidligere haft et fodboldhold, som vandt turneringer, men som gik i opløsning efter udskiftning i medarbejderstaben. Men Brian står klar til at betale for gildet hvis der igen skulle være lyst til at starte et fodbold-, håndbold- eller anden type af hold.

Glæder alle led

Hvor meget træningen og de små afbræk i hverdagen betyder i tal, er ifølge Brian svært at gøre op. Hvad han dog kan se, er at de ansatte som deltager i træningen, og som på anden vis passer på sig selv, i langt overvejende grad også er dem der kommer gennem året uden sygedage.

Han fremhæver at cirka 15 ud af i alt 35 i virksomheden har nul eller én sygedag på et kalenderår, hvilket bliver belønnet med en eller to feriefridage til de pågældende. For ham at se er det ikke en måde at presse syge mennesker på arbejde, men give en belønning til dem som tager sig tiden til at passe på sig selv, så de har en sund krop med masser energi.

Desuden kan han høre at de ansatte selv i høj grad sætter pris på muligheden for at bruge kroppen i arbejdstiden. Både i slutningen af dagen og via de små afbræk fra kontorstolen.

Nord er ikke et sted med en stor økologisk kantine, hvor kaffe er et fy-ord og med super avancerede træningslokaler. Det er en reklamevirksomhed med plads til en øl, men hvor der også altid skal være mulighed for at få en danskvand. Hvor der er slik til jul, men samtidig klementiner. Hvor man får lov til at bruge kroppen en time om ugen på firmaets regning, og hvor man samles om fysiske aktiviteter uden for arbejdstiden. Til glæde for både Brian i toppen og de ansatte, der får forbedret deres kondition – og noget at snakke om hen over frokosten.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.