Løbestilsanalyse – hvad og hvorfor?

Af Marianne Skytte Kongsted, fysioterapeut og certificeret supersolebehandler, BeneFiT Fysioterapi & Træning, Viborg

En professionel løbestilsanalyse kan afsløre årsagen til skader,
optimere din løbeteknik og hjælpe dig til det rette skovalg.

Næste gang et par motionsløbere passerer dig i skovbrynet eller på landevejen, så tænk engang over hvor utrolig forskelligt vi løber. Nogen tramper af sted i bedste plæneklipper-stil, andre næsten svæver over asfalten, mens atter andre permanent ser ud som om de kæmper med deres 117. kilometer.

Måden vi bevæger os på, har betydning for hvor effektivt og hurtigt vi løber. Men det har også betydning for hvor udsatte vi er for at få skader. Derfor kan det være indsatsen værd at få foretaget en løbestilsanalyse.

Når en fysioterapeut foretager en løbe-stilsanalyse, kigger han eller hun på hvordan du bruger kroppen når du løber. Som regel optages dit løb på video eller dvd mens du løber på et løbebånd. Så kan bevægelserne bagefter ses og analyseres på computeren i slowmotion.

Forskellige grunde

Der kan være forskellige grunde til at få lavet en løbestilsanalyse. Eksempelvis kan det være du ønsker at vide om der er en sammenhæng mellem den måde du løber på, og de gener som du evt. mærker i kroppen efter løb. I det tilfælde vil løbebevægelserne analyseres med henblik på at finde uhensigtsmæssige belastninger i kroppen under løb. Hvis fysioterapeuten finder en sammenhæng mellem belastningerne og dine gener, kan du få hjælp til at sætte ind over for problemet.

Det kan også være du ønsker at optimere dit løb, så du f.eks. kan komme til at løbe hurtigere eller længere. Så vil løbeanalysen tage udgangspunkt i om der er steder hvor du bruger for meget energi – forstået på den måde at dine bevægelser kan være uhensigtsmæssigt store i dele af kroppen og/eller utilstrækkelige andre steder i kroppen. Eksempelvis har nogle løbere nedsat styrke i de muskler som skal holde bækkenet stabilt mens foden er i jorden, og det betyder at andre muskler overbelastes. I det tilfælde vil det sandsynligvis kunne forbedre dit løb at træne de inderste mave- og rygmuskler så du bedre kan holde bækkenet stabilt – og samtidig træne de muskler der styrer benets bevægelse, så du bliver mere effektiv og f.eks. opnår lidt længere skridtlængde eller en større udholdenhed.

Ikke kun fødderne

En løbestilsanalyse kan også tydeliggøre hvilken type løbesko der passer bedst til dit løb og dine fødder. Her vil analysen tage udgangspunkt i belastningen på fødder og underben, men fysioterapeuten har også for øje hvad der sker andre steder i kroppen –om der eksempelvis kan være en sammenhæng til evt. rygproblemer. I denne type løbestilsanalyse giver fysioterapeuten svar på spørgsmål som: Hvor lander du på foden? Hvordan sker bevægelsen hen over foden? Er der store belastninger der skal tages hensyn til i valget af sko? Er der særlige behov til stede som f.eks. kræver en indlægssål eller supplerende øvelser?

Sådan foregår analysen

Fysioterapeuten vil spørge dig om mange ting angående dit løb: hvor langt og hvor ofte du løber, hvilket terræn du løber i, hvornår og hvor du mærker generne, og meget andet.

Spørgsmålene har til formål at få viden om din krop og din situation for på den måde at kæde det sammen med analysen af din løbebevægelse.

Forud for videooptagelsen undersøger fysioterapeuten forskellige ting mht. din kropsholdning, herunder din stilling i fødder, knæ og bækken. Der bliver indtegnet markører på akillessener og knæ for at tydeliggøre bevægelserne på videoen/dvd’en.

Du optages på video/dvd både mens du løber barfodet og i dine løbesko. Herefter kigger du sammen med fysioterapeuten på billederne af dit løb, og fysioterapeuten forklarer dig undervejs hvilke problemstillinger der ses, og hvilken betydning det har for dit løb.

Fysioterapeuten samler op på analysen og finder sammen med dig frem til løsningsforslag, som kan være mange forskellige tiltag, f.eks. en anden type løbesko, indlægssåler, ændring af træningsmængde, justering af løbeprogram, vævsbehandling og med stor sandsynlighed øvelser til at forbedre de svage steder i kroppen.

Fysioterapeuten kan ønske at foretage supplerende undersøgelser, f.eks. teste styrken i eller længden af forskellige muskler, eller teste din evne til at bruge kroppens/bækkenets holdemuskler.

Kom varm!

Det kan være en god ide at have løbet lidt umiddelbart inden løbestilsanalysen. Dels for at kroppen er varm og bevægelserne derved så tæt på dit normale løb som muligt, men også fordi de gener du evt. oplever, måske først kommer når du har løbet i længere tid. Kroppens bevægelser kan ændre sig meget efterhånden som kroppens muskler udtrættes. F.eks. kan det være at du først begynder at falde for meget indad på foden når du har løbet 10-15 km.

For at finde en fysioterapeut med viden om løbestilsanalyser, kan du spørge din egen fysioterapeut, eller prøve www.supersole.dk (oversigt over fysioterapeuter med efteruddannelse i fodrelaterede problemstillinger og i løbestilsanalyse) eller www.sportsfysioterapi.dk (fysioterapeuter med efteruddannelse inden for idrætsfysioterapi).

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.