Hvem der boede i Svendborg!

Får vores børn bevæget sig mere med den nye skolereform og det øgede fokus på fysisk aktivitet?

Børn skal bevæge sig meget – det har blandt andet positiv indvirkning på muskler og knogler, på indlæring, og på risikoen for overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme. Det anbefales derfor at børn er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen, og ifølge den nye folkeskolereform skal eleverne bevæge sig mindst 45 minutter om dagen i skoletiden. Det store spørgsmål er så om dette mål opfyldes? Nu kan bevægelse jo gøres op på mange måder, og det er min fornemmelse at al bevægelse (også den bevægelse som børnene naturligt fik før skolereformen) bliver medregnet når skolerne skal optælle de påkrævede 45 minutter om dagen.

Personligt er jeg bekymret. Jeg har selv børn i 1. og 3. klasse på en ellers glimrende skole, men jeg har ikke fornemmelse af at de er mere fysisk aktive i deres skoletid end de var i forvejen. Og hvordan skulle de næsten også det? Når de fysiske rammer og antallet af idrætstimer er præcis de samme som inden reformen. Og når lærerne virker til at have nok at se til i forhold til at få omstruktureret deres hverdag til den nye reform – det virker ikke som de 45 minutters fysiske aktivitet er deres allerstørste prioritet.

I er stort projekt fra Svendborg har eleverne på flere folkeskoler siden 2008 haft 6 ugentlige idrætstimer om ugen. Når man sammenligner disse børn med kontrolskoler som havde de sædvanlige to timer ugentligt, er resultaterne opsigtsvækkende! I begyndelsen af projektet var der lige mange overvægtige børn på projekt-skolerne og kontrolskolerne, men dette ændrede sig efter to år. Her var der nu færre tykke børn i projektskolerne, mens flere børn i de almindelige skoler var blevet overvægtige. Kontrolskolerne følger altså den udvikling vi ellers ser i samfundet, hvor danske børn bliver tykkere og tykkere. Ydermere havde projektskolebørnene en markant mindre risiko i forhold til hjerte-kar-sygdomme senere i livet; ja, der sås faktisk en så lang række positive faktorer at Svendborg Kommune i dag har gjort samtlige folkeskoler til idrætsskoler.

Svendborgprojekt viser tydeligt at rammerne betyder noget i forhold til at øge børns fysiske aktivitetsniveau, og at det har betydning for deres læring, trivsel og fremtidige helbred.

Og hvordan går det så på vores lokale skole med mine børn? Ja, i øjeblikket har de sølle to idrætstimer om ugen; dvs. en skoletime varer som bekendt kun tre kvarter, og det stresser den yngste en del, da han i løbet af 45 minutter skal nå at klæde om, have idræt, gå i bad og klæde om igen. Så ikke engang i idræts”timen” bliver de 45 minutters fysisk aktivitet opnået – men så må vi jo håbe at han når at opveje dette på et andet tidspunkt mens han er skole! Det stoler vi dog ikke på, og han går derfor til svømning og fodbold tre gange om ugen, og derudover har vi købt en trampolin. Vi tror ganske enkelt ikke helt på den med at skolereformen kommer til at bidrage til et øget aktivitetsniveau. Den må politikerne s’gu’ længere ud på landet med. Lad os håbe de når helt til Svendborg, så vi – også – kan få nogle flere skemalagte idrætstimer på skemaet – jo før jo bedre.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.