Godt lys gør os sundere og gladere

Af: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Scanpix/Iris

Sæt dig i dagslyset – og kom udenfor hver dag. Så gør du ikke blot noget godt for din nattesøvn, dit immunforsvar og dit humør, du bliver også mere effektiv!

Vil du gerne sove bedre om natten, styrke dig helbred og komme i bedre humør? Så er løsningen måske nemmere end du tror. Hvis du sørger for at få en vis portion dagslys hver dag, opnår du nemlig en række positive gevinster.

Dagslyset har blandt andet stor indflydelse på vores døgnrytme og dermed vores søvnkvalitet. Celler i øjet registrerer lys og farver, og via komplicerede forbindelser hæmmer lyset dannelsen af melatonin, der populært kaldes et søvnhormon. Man kan sige at lyset holder os vågne på det rigtige tidspunkt af døgnet og får os til at sove bedre om natten. Og det er godt for helbredet – søvn styrker blandt andet vores immunforsvar og vores effektivitet.

Dagslyset varierer i intensitet og farve hen over døgnet, og særligt lyset om morgenen er vigtigt.

Dagslys giver glade og produktive medarbejdere

Lysets intensitet er også afgørende for humøret, ved vi fra forskning. En undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital har blandt andet vist at folk der er ude i dagslys mindst to timer hver dag, har 40 pct. lavere risiko for at blive triste og deprimerede end andre.

Men selvom vi får mest ud af dagslyset ved at være ude, så giver det også mening at lukke mere lys ind i vores boliger og på arbejdspladserne. Flere undersøgelser peger blandt andet på at vi – både voksne og skoleelever – arbejder mere effektivt i rum der er godt belyst af dagslys.

Sådan får du lys nok

* Gå udenfor hver formiddag

Vi kan på ingen måde få lys nok indenfor til at regulere døgnrytmen og humøret. Særligt om vinteren er det derfor vigtigt at gå en tur udenfor – jo tidligere på dagen, jo bedre. Tilbring fx fast formiddagspausen udendørs, og gå udenfor når lejligheden ellers byder sig.

* Arbejd tæt på dagslyset

Det er vigtigt for at du kan være effektiv og føle dig godt tilpas, at du har et godt dagslysindfald på arbejdspladsen. Placer om muligt din arbejdsstation tæt på et vindue, men sørg for god solafskærmning, både ift. reflekser og varme. Anvend helst en solafskærmning der sætter ind inden lokalet bliver overophedet.

Kilde: Indeklimaportalen.dk

Slip mere lys ind – men pas på reflekserne

Det er i princippet intet problem at konstruere bygninger så der kommer meget dagslys ind. Problemet er bare at vi ikke uden videre kan lukke så meget lys ind som muligt. Store vinduer mod syd og vest i moderne byggerier har de seneste år været årsag til alt for varme arbejdsrum. Det er ubehageligt, det dæmper produktiviteten, og det koster energi til køling. Et andet problem er at stærkt lys blænder og giver ubehagelige reflekser i computerskærme.

Allerhelst skal dagslyset tænkes ind i arkitekturen fra begyndelsen.

Mindre dybe rum og højere til loftet, samt mindre vinduer mod syd og større mod nord, er blandt løsningsforslagene.

Er byggeriet først færdigt, må man finde lappeløsninger til af afhjælpe generne. Det kan man få hjælp til på blandt andet Indeklimaportalen.dk, hvor man også kan finde konkrete anbefalinger til lys i nyt byggeri.


Forskerne anbefaler at vi er ude mindst to timer hver dag – vi skal nemlig helst udsættes for mindst 2.500 lux to timer i døgnet. Det svarer til lyset en grå vinterdag. Lyset udenfor varierer 2.500-100.000 lux. Et typisk kontormiljø giver mellem 100 og 500 lux.


Sådan får I det bedste lys i arbejdslokalet

Bedre lysdesign øger koncentrationen og kan være med til at forebygge nakkeømhed og hovedpine. Her er forskernes gode råd til bedre lysdesign.

Masser af indirekte lys

Optimalt set skal så meget lys som muligt komme fra oplyste vægge og lofter – eksperter anbefaler at 50-60 pct. af lyset kommer fra indirekte lys. Indirekte lys er bedre end direkte lys, fordi øjenpupillerne holder sig åbne og lukker mere af lyset ind. Man mener at vi derfor holder os mere vågne.

Fleksibelt lys til forskellige opgaver

Lys kan bruges til at rette fokus på bestemte områder i et lokale, hvor man ønsker opmærksomhed. Det kan for eksempel give mere ro i en klasse og mere koncentration til et møde.

Fleksibelt lys betyder at man kan ændre fokus og opmærksomhed i lokalet ved at tænde, slukke og dæmpe forskellige lyskilder for sig.

En god belysning af ens arbejdsplads er af betydning for andet end koncentrationen. Dårligt lys kan fx føre til spændinger i nakken samt hovedpine, fordi man skal anstrenge sig for at se.

Lyse vægge og lofter

Lyse vægge og lofter reflekterer lyset bedst. En hvid væg reflekterer 80-90 pct. af lyset, en lys gul væg reflekterer 65-75 pct., mens en rød murstensvæg kun reflekterer 20-30 pct. af lyset. En rød væg får desuden lyset til at ligne aftenlyset, som gør os søvnige.

LED-lys ser ud til at være en god lyskilde

Hidtidige test tyder på at LED-lys er en god lyskilde. LED-lys flimrer mindre end lysstofrør, og de kan gengive farverne godt.

Dagslys vigtigt

Kunstigt lys skal kun supplere dagslyset. Det er stadig vigtigt at sørge for gode dagslysforhold. Det skal dog være muligt at skærme af for direkte sol, der kan blænde i skærme mv.

Kilde: Indeklimaportalen.dk m.fl.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.