Frisk hele livet: Hold dig velfungerende

Af: Birgitte Vejlang, fysioterapeut, sundtraening.dk /Foto: Colourbox

Træning holder os uafhængige af andres hjælp, og sikrer at vi lave de ting vi gerne vil. Og det giver energi og overskud fysisk, psykisk og socialt.

At kunne klare sig selv i hverdagen betyder særdeles meget for vores livskvalitet. Det at vi selv kan stå op om morgenen og komme i tøjet, købe ind, lave mad, vaske, gøre rent, gå i haven og deltage i sociale aktiviteter er færdigheder vi måske ikke er opmærksomme på eller værdsætter fuldt ud, før vi har oplevet at vi – eller vores nærmeste – ikke længere kan det.

Mange skyder skylden på dåbsattesten når der er noget der begynder at blive svært. Men ”ikke at kunne mere”, er ikke nødvendigvis en naturlig følge af at blive ældre.

Hvis du oplever en pludselig ændring i hvad du kan klare, er det altid en god idé at kontakte egen læge for at få afklaret om der ligger sygdom eller andet til grund for dine problemer. Uanset hvad har du sandsynligvis brug for træning, så du igen kan klare de daglige opgaver.

Kroppen kan betragtes som en energibank, der livet igennem kan fyldes op vha. sund kost og motion, men også faktorer som nok væske, god søvn og gode sociale relationer har betydning for mængden af energi i kroppen. Jo mere energi, des nemmere er det at klare dagligdags gøremål, og jo mere energi vi har i kroppen, des større overskud har vi til andre aktiviteter.

Birgitte Vejlang er medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og har egen virksomhed, SundTræning, der tilbyder fysioterapi og træning i eget hjem. www.sundtraening.dk

Se øvelser til senior træning her.


Svimmelhed kan kureres

Det er helt almindeligt at føle sig svimmel. Men det betyder ikke at det er en naturlov at blive svimmel når man bliver gammel, og man skal ikke lade sig spise af med at “lære at leve med svimmelheden”. Problemet kan nemlig meget ofte behandles med succes. Lader man derimod stå til, kan svimmelhed blive et handicap der begrænser mulighederne for et aktivt og godt liv.

Behandlingen afhænger til dels af årsagen, og der er forskellige tiltag der kan gøres. Uanset årsagen skal svimmelhed stort set altid behandles med aktiviteter og øvelser der stiller krav til balancen og provokerer svimmelheden. Problemet forsvinder ikke hvis man bare tager den med ro. Få råd om træning af din læge og/eller fysioterapeut.

I artiklen ”Svimmelhed kan kureres” kan du læse om årsager til svimmelhed og ikke mindst hvad du kan gøre ved det. Du kan også finde øvelser for svimmelhed.

De officielle anbefalinger

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet er de samme for ældre mennesker som for resten af den voksne befolkning, nemlig at bevæge sig regelmæssigt i dagligdagen, være moderat fysisk aktiv (få pulsen op) mindst en halv time hver dag samt være aktiv ved højere intensitet mindst to gange om ugen. Dog med den tilføjelse at alle over 65 også anbefales at træne balance og bevægelighed/udspænding.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.