Fremtidens kontor

Af: Marianne Nørup, journalist

Foto: Rosan Bosch Studio

Storrum eller enmandskontorer? Lænestole, gynger eller kontorstole? Hvordan ser der ud på fremtidens kontor? 

Engang

Engang sad Danmarks papirnussere og andre kontorfolk som regel bag lukkede døre i små mørke enmandskontorer. Men i starten af 1990’erne skete der noget der i den grad revolutionerede kontorindretningen: Man begyndte at vælte væggene – for man ville kunne se hinanden, lære af hinanden, inspireres. Et nyt begreb, videndeling, opstod. Arbejdspladsen skulle være dynamisk, kreativ, innovativ og synlig. De store kontorlandskaber havde stor brandingværdi. Og så var der selvfølgelig også lige det at der pludselig blev plads til mange flere på det samme antal kvadratmeter.

I dag

I dag har erfaringen lagt en dæmper på begejstringen over storrumskontorerne. Adskillige undersøgelser viser at arbejdsmiljøet lider når mange mennesker proppes ind i samme rum – det stiller øgede krav til bl.a. ventilation, lysforhold og ikke mindst støjregulering. Og selv om mange stadig er glade for de åbne kontorer, så er klager over forringet arbejdsmiljø yderst hyppige blandt brugerne.

I fremtiden

Der er mange bud på hvor vi skal hen med fremtidens kontor, og vi har herunder samlet bud fra fremtidsforskere og videncentre og kan slå fast at der er enighed om at vi ikke er på vej tilbage til de små kontorer. Fremtidens kontorlokaler skal afspejle moderne arbejdsformer, som er højteknologiske, dynamiske og foranderlige. Og så skal de give plads til arbejdsglæde, miljøhensyn, sundhed, og rammer for såvel fællesskab og videndeling som ro og fordybelse.

Moderne kontorindretning handler med andre ord om at skabe differentierede løsninger der passer til den enkelte arbejdsplads, til den enkelte opgave og til den enkelte medarbejder.

Tendenser

(det tror Krop+fysik på)

1. Kontoret skal være personligt og hjemligt. Der findes ingen standardløsninger, for vi er alle forskellige, og vi har forskellige behov.

Flere arbejdspladser har allerede afskaffet de faste pladser af hensyn til fleksibiliteten, og det betyder at man skal kunne tage det personlige islæt med sig, eller at arbejdspladsen generelt skal indrettes mere som et hjem man kan bevæge sig rundt i.

2. Fleksibilitet. Vi skal kunne flytte os fra kontorstolen til lænestolen eller samtalekøkkenet; fra et storrum til et roligt sted, alt efter hvilken arbejdsopgave vi er i gang med. I praksis betyder det både åbne og lukkede lokaler, store og små rum. Der vil være et øget behov for lokaler med plads til mindre teams; og for såkaldte lommer, dvs. afskærmninger eller små rum i rummet med plads og ro til at arbejde selv eller i små grupper.

3. Det anderledes. Særligt for kreative, innovative virksomheder er en anderledes indretning i høj kurs. Tanken er at det skærper kreativiteten at tale med kollegaen mens man gynger, holde møde liggende på sækkepuder eller tænke ud af boksen i et fuldstændig gult lokale! De skæve løsninger har også en stor brandingværdi for firmaet. Der findes allerede i dag et dansk firma der har indrettet sig i en udrangeret flyvemaskine, et andet har domæne i en hule, og et tredje har indrettet kontoret udelukkende med papkasser.

4. Øget fokus på sundhed og ergonomi. På trods af økonomisk krise (eller måske netop på grund af) er medarbejdernes sundhed stadig i fokus, og indretningsmæssigt betyder det blandt andet at man skaber mulighed for variation i arbejdsstillinger og –funktioner – herunder ergonomiske møbler og udstyr af høj kvalitet – og adgang til motion og sund mad. God luftkvalitet og en behagelig temperatur er også faktorer der bon’er ud på både medarbejdertilfredshed og effektivitet.

5. Øget fokus på bæredygtighed. Vi bliver i stigende grad opmærksomme på at spare på strømmen, genbruge f.eks. papir og købe ind med miljøvenlige briller på. Printeren eller gulvtæppet skal ikke afgive giftige dampe; møbler og inventar må gerne være lavet af materialer der belaster naturen minimalt. Vi vil gå efter miljøvenlig og energieffektiv teknologi – også her har brandingværdien stor betydning.

6. Brugerne ved selv bedst. Inddragelse af medarbejderne når arbejdspladsen indrettes, er en selvfølge.

Bliv inspireret til fremtidig kontorindretning på bl.a. arbejdsmiljoweb.dk, Center for New Ways of Working, Fremforsk.dk.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.