Fysioterapi – hvad koster det?

Behandling med tilskud fra sygesikringen kræver en henvisning fra lægen. Din egen læge eller en læge der har undersøgt dig eller haft dig i behandling på sygehuset, kan henvise dig til behandling på klinik.

Offentlig sygesikring

Behandling på en Klinik for Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud til borgerne om behandling. Sygesikringen yder derfor et tilskud på ca. 40 % af behandlingen, hvis du har en lægehenvisning. Resten af honoraret skal du selv betale. Spørg på klinikken hvordan afregningen skal foregå – for eksempel hver gang eller hver 5. gang.

Priser

Klik her for at se de gældende priser for almen fysioterapi

Uden offentlig sygesikring

Behandling på en klinik uden offentlig sygesikring betyder at du selv skal betale hele beløbet. Spørg på den enkelte klinik hvad prisen er. Sygeforsikringen Danmark yder tilskud hvis du er henvist. Klinikken skal være godkendt af Danske Fysioterapeuter.

Sygeforsikringen Danmark

“Danmark” yder sine medlemmer tilskud til fysioterapi. Du skal sende din originale, kvitterede regning til “Danmark” – eller, hvis du har betalt over giro, din girokvittering.

Vederlagsfri behandling

For patienter der har et varigt eller langvarigt fysisk handicap og som falder ind under en af følgende diagnosegrupper, har mulighed for at modtage vederlagsfri fysioterapi.

De fem hovedgrupper er

  1. Medfødte eller arvelige lidelser
  2. Erhvervede neurologiske lidelser
  3. Fysisk handicap som følge af ulykke
  4. Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser
  5. Patienter med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

Derudover skal lidelsen medføre et væsentligt handicap, som skønnes at kunne afhjælpes eller forhales ved hjælp af fysioterapeutisk behandling

Det vil fremgå af din henvisning fra lægen om du er berettiget til vederlagsfri behandling. Du kan også spørge din læge eller din fysioterapeut om du er omfattet. En del af de vederlagsfri behandlinger foregår som holdtræning.

Medicinkort

Har du medicinkort fra din kommune, får du dækket 85 % af din egen andel af betalingen fra kommunen. De resterende 15 % af din egen andel skal du selv betale.

Forsikringsskader

Har du fra dit forsikringsselskab en skriftlig accept af dækningstilsagnet, kan du aftale at få din regning sendt direkte til forsikringsselskabet.