Fælles indsats gav arbejdsglæde & sunde vaner

Af Marianne Nørup, redaktør

Trivsel, sundhed og arbejdsglæde har været med til at knække kurven med højt sygefravær blandt medarbejderne i Rengøring og Patientservice på Odense Universitetshospital. Og medarbejderne er blevet både sundere og gladere.

De går til spinning og stavgang. De går på kosthold og rygestopkurser, og de danser mavedans og synger korsang. De knap 500 medarbejdere i Rengøring og Patientservice på Odense Universitetshospital har gennem de sidste 2½ år deltaget i pensionsselskabet PenSam’s store projekt Sundhed og Trivsel, og selvom projektet sluttede i november 2009 er der stadig masser af gang i arbejdspladsen. Formålet med projektet var at nedbringe sygefraværet gennem at gøre medarbejderne mere sunde og glade.

Og resultaterne er til at føle på. Før gav det samlede billede af medarbejdernes sundhed anledning til bekymring. I dag er sygefraværet nedbragt markant, og langt flere medarbejdere er sunde, fordi de har ændret vaner. Dermed har de mindsket risikoen for livstilssygdomme, men lige så vigtigt har projektet været med til at skabe arbejdsglæde og mere overskud blandt de ansatte. Medarbejdere og chefer fortæller samstemmende at projektet har rystet dem bedre sammen og skabt mere arbejdsglæde i hverdagen.

Alsidige tilbud

Den lange række generelle tilbud om aktiviteter inden for primært kost og motion har inspireret flere afdelinger til selv at tage initiativer. Nogle har udvekslet opskrifter, andre har dyrket vittigheder og korsang, mens andre igen har oprettet madhold og dyrket motion i fællesskab. Og mange af initiativerne eksisterer stadig i bedste velgående i dag, hvor projektet er afsluttet.

Erfaringer fra andre sundhedsprojekter viser ellers at mens der ofte er god tilslutning mens projektet kører, kniber det at få tiltagene til at fortsætte bagefter. Den problematik har hospitalet forsøgt at imødegå, blandt andet ved at forankre de lokale initiativer rundt om på hospitalet, og fastholde en lang række af tilbuddene, som nu også i vidt omfang tilbydes til alle hospitalets ansatte.

Så der danses, synges, kokkereres og svedes stadig på Odense Universitetshospital.

Projekt Sundhed og Trivsel

I 2½ år har medarbejderne på Odense Universitets Hospitals afdeling Rengøring og Patientservice haft fokus på sundhed og trivsel.

Blandt tilbuddene var:

 • Individuelle helbredstjek med konkrete handlingsplaner
 • Kost-aktiviteter: Diætist-vejledning, særlige hold for medarbejdere med BMI over 30, fælles madlavning mm.
 • Rygestop-kurser
 • Motionstilbud: Fælles deltagelse i motionsløb. Spinning, pilates, rygtræning, stavgang, fitness, mavedans mm.
 • Sundhedskonkurrencer, f.eks.:
 • – ”Gå mere”: Syv dages skridttæller-konkurrence for hold på tværs af fagområder
 • – 8 ugers frivillig holdkonkurrence i livsstils-forbedringer inden for ”gå-mere”, ”smd kilo”, ”kvit cigaretter” og ”sænk promillen”
 • Lokale initiativer på flere afdelinger, fx pausegymnastik med en fysioterapeut.
 • I dag fungerer bl.a. rygestopkurserne, motionsklubbens hold og flere af de lokale tilbud stadigvæk.
 • Synlige resultater på bundlinjen
 • Sygefraværet er reduceret fra 9,0 % i 2007 til 7,2 % i 2009. Det betyder at der er 16 medarbejdere mere på årsplan til at løfte de daglige opgaver. Sagt på en anden måde: Rengøring & Patientservice får 2,2 mio. kr. mere om året for samme lønsum.
 • Medarbejderne er blevet sundere: 87 % har nu et normalt blodtryk mod 74 % tidligere, 46 % har en normal vægt mod 35 % tidligere, og 74 % har et normalt kolesteroltal mod 66 % da projektet startede.

Forebyggelsesfonden har støttet projektet med tre millioner kroner.

Under projektet opstod en række spontane initiativer lokalt på hospitalet. Blandt andet indførte flere afdelinger pausegymastik.

OBS: Artikler fra Krop & Fysiks arkiv opdateres som udgangspunkt ikke!

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.