Ekstra idræt kan halvere antallet af overvægtige børn i folkeskolen

Af: Marianne Nørup med udgangspunkt i Svendborg Kommunes Sport & Uddannelse jubilæumsmagasin 2017

Foto: Fagfotografen.dk

En målrettet aktiv indsats har gjort børn i Svendborg langt sundere.

Hvis man på alle skoler i landet indførte seks idrætslektioner om ugen igennem hele folkeskoleforløbet, som man har gjort i Svendborg (fra 0.-6. klasse), ville det forebygge overvægt hos mindst halvdelen af de børn og unge som ellers udvikler for meget fedt i kroppen. Sådan lyder det fra professor og overlæge Niels Wedderkopp, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, og forskningsleder på det ambitiøse forskningsprojekt, Svendborgprojektet.

I 2008 besluttede Byrådet i Svendborg at indføre ekstra idrætstimer på syv skoler i Svendborg Kommune, og en efteruddannelse af lærere og pædagoger i Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept blev udviklet. Over 1.200 børn og deres engagerede lærere og forældre blev en del af Svendborgprojektet – verdens hidtil største forskningsprojekt af sin art – der blev bakket op af store fondsmidler.

Tilbuddene er udviklet i løbet af de 10 år, og der er i dag en rød tråd i indsatsen for alle børn og unge fra de fødes til de er myndige. Der er tale om:

 • Aktive børn i dagtilbud
 • 6 lektioners idræt for alle folkeskoleelever i 0.-6. klasse
 • Sportsklasser for talenter i 7.-9. årgang
 • Talentcenter
 • Sportsakademi i samarbejde med ungdomsuddannelser

Masser af ny viden

Svendborgprojektet har vakt international opmærksomhed i forskningskredse, og har foreløbig resulteret i 150 bachelor- og kandidateksamener og knap 20 ph.d.-grader, som bl.a. har dokumenteret:

 • Børn som kun har 2 lektioners idræt om ugen, har mere end fordoblet risiko for at udvikle diabetes II i forhold til de børn som har 6 lektioner
 • De 6 ugentlige idrætslektioner i skolen giver samme effekt på forebyggelsen af hjertekar-sygdomme som 3-4 gange træning i en idrætsforening
 • Elever i 1. klasse der modtog fysisk aktiv matematikundervisning, forbedrede deres matematikevner 39 % mere end kontrolgruppen, der fik almindelig undervisning
 • Elever der modtog fysisk aktiv matematikundervisning OG havde ekstra idrætsundervisning, forbedrede deres matematikevner med hele 68 %
 • Børn med for høj fedtprocent har 26 % større risiko for overbelastningsskader end børn med normalvægt
 • Samlet er skadesrisikoen ved 6 lektioners idræt om ugen ikke større end ved 2 lektioner idræt om ugen
 • BMI og livvidde er de to mest brugte mål, men er begge upræcise. Mest præcis er en MR eller DXA- scanning
 • Det er især de børn som ikke ellers er idrætsaktive, der får størst gavn af den ekstra idræt i skolen

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.