Dæmp støjen: Gulvet har betydning for dit arbejdsmiljø

Af: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Colourbox

Gulvet har stor indflydelse på støjniveauet i et rum, men også på luftens kvalitet og belastningen på kroppen.

Til daglig tænker de færreste af os over hvilke gulve vi bevæger os rundt på når vi er på arbejde. Og muligvis er det da også æstetik og økonomi der er tænkt mest i da gulvene i sin tid blev valgt. Men ser man på arbejdsmiljøet, så er funktion og indeklima de vigtigste parametre når der skal vælges gulv.

Støj

Gulvet stor betydning for lydniveauet i et lokale, idet materialet kan dæmpe eller forværre støjen af klikkende hæle eller tunge skridt. Gulve påvirker støjniveauet forskelligt alt efter overflade og underlag. Skal I købe nyt, så prøv at gå på forskellige slags gulve og læg mærke til lyden inden I vælger. Det er både svært og dyrt at lave noget om bagefter.

Er man uheldig at have fået et gulv der forstærker støjniveauet i et rum, må man kompensere med andre tiltag; for eksempel gardiner og akustikplader der kan dæmpe lyden, eller adfærdsregler der sænker lydniveauet. Et besøg af en uvildig akustik-konsulent kan anbefales.

Stående og gående arbejde

Underlaget betyder meget for stødabsorberingen, som er særlig vigtigt hvis man har stående eller gående arbejde. Et hårdt gulv, fx beton eller fliser, vil belaste fødder, ben, bækken og ryg betydeligt mere end et stødabsorberende gulv, fx af gummi. Det bør der naturligvis tænkes i når gulvet vælges.

Er valget allerede taget, kan man bøde på generne ved fx at anvende løse stødabsorberende måtter ifm. særlige arbejdsfunktioner, og derudover være ekstra opmærksom på sit fodtøj og mulighederne for at variere sine arbejdsstillinger.

Luften

Gulvene har betydning for luftkvaliteten, både fordi der kan forekomme afgasning fra gulvmaterialet, og fordi et gulv der ikke er nemt at gøre rent, kan skade indeklimaet betydeligt.

Nye bygningsmaterialer og inventar kommer ofte direkte fra fabrik og bør gasse ordentligt af inden lokalet bruges. Nogle gulve er meget længe om at gasse af. For at fremme processen kan man sørge for at der er god varme i lokalet, hyppige gennemtræk og effektiv ventilation.

Selv om tæpper giver både lyd- og støddæmpning, advarer eksperter mod gulvtæpper, fordi de giver problemer med støv og mikroorganismer – gulvtæpper kan være rene bakteriebomber. Gode, nye tæpper kan holdes tilstrækkeligt rene, men det bliver alt for ofte ikke gjort – og skidtet gemmer sig.

Under alle omstændigheder er gode støvsugere med mikrofiber-filtre vigtige.

Tæpper, træ, vinyl eller linoleum? På Indeklimaportalen.dk kan du læse om fordele og ulemper ved forskellige gulvtyper i forhold til lyd, afgasning og rengøring.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.