Computerarbejde uden smerter

Af: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Colourbox

Der er meget du (og din arbejdsgiver) kan gøre for at gøre dit arbejde ved computeren så behageligt som muligt – og undgå smerter og ubehag.

Mange faktorer spiller ind på om du får ondt i nakke, skuldre, ryg, hoved, hænder osv. når du arbejder ved computeren. Det har eksempelvis stor betydning hvor længe du sidder alt i alt, og hvor mange eller få pauser du tager undervejs. Undersøgelser peger på at særligt når man kommer over 20-25 timer om ugen, begynder generne at vise sig. Men også måden man sidder på, arbejdspladsens indretning og arbejdets art har betydning, og det kan være svært at overskue de mange faktorer og vide om man gør det der er bedst.

I Danmark skal alle virksomheder med ansatte gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). Ved en APV kortlægges og vurderes den enkeltes arbejdsmiljø; og ud fra resultaterne udarbejdes en handlingsplan og en opfølgning. Arbejdspladsen bestemmer selv hvordan en APV gennemføres – det kan være spørgeskemaer, fysiske runderinger, interviews eller drøftelser på møder. Arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne skal inddrages i APV-processen, og som medarbejder har du pligt til at medvirke aktivt og til at orientere din arbejdsmiljørepræsentant eller leder hvis du oplever problemer med arbejdsmiljøet.

Ofte vil det være relevant at inddrage en ekstern arbejdsmiljørådgiver eller –konsulent. Det er faktisk arbejdspladsens pligt at indhente sagkyndig bistand hvis den ikke selv har fornøden indsigt til at udarbejde en APV.

Tjeklisten på næste side giver overblik over arbejdsmiljøet ved skærmarbejdspladserne. Du kommer igennem forskellige aspekter ved computerarbejdet, og kan bruge skemaet til at sætte fokus på de faktorer der ikke er optimale lige nu.

Tjeklisten er udarbejdet af BAR-kontor (BAR=branchearbejdsmiljørådene), som også har udarbejdet vejledninger om APV. Se mere på bar-kontor.dk.

OBS: SKEMA ER UPLOADED HERUNDER!

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.