Bevægelse i undervisningen gavner børns læring

Af: Bearbejdet efter indlæg i Danske Fysioterapeuters nyhedsbrev om forskning

Foto: Scanpix/Iris

Selv kortvarig fysisk aktivitet kan resultere i større fokus og bedre indlæring hos skolebørn, påpeger undersøgelser.

Ufokuserede elever, øredøvende larm og grædende børn. Det er dagligdag i mange skoleklasser i dagens Danmark, og det går både ud over elevernes indlæring og lærernes arbejdsmiljø. En del af løsningen er paradoksalt nok mere aktivitet i undervisningen, viser et nyt internationalt forskningsstudie. Fysisk aktivitet i klasseværelset kan nemlig øge elevernes evne til at fokusere på undervisningen, begrænse såkaldt ’off-task’-adfærd og dermed løfte elevernes indlæring – i god tråd med tidligere forskning, der bl.a. har vist at fysisk træning kan fremme børns kognition og faglige præstation.

Styrket fokus, bedre læring

Forskerne så på i alt 39 studier af helt almindelige elever i alderen fra 5 til 12 år. Der var stor variation mellem studierne og kvaliteten af dem. Alligevel var det muligt at drage en række konklusioner, nemlig:

  • Elever der er fysisk aktive i undervisningen, lærer tilsyneladende bedre end elever der ikke er.
  • Fysisk aktivitet i undervisningen har en umiddelbar, men ikke varig effekt på elevernes evne til at koncentrere sig i timerne. Man er altså nødt til at gentage aktiviteten ofte for at fastholde elevernes koncentration.
  • Den fysiske aktivitet bør tilsyneladende optimalt have en varighed på mellem 10 og 20 minutter, og foregå ved moderat intensitet to gange om dagen.

Det nye studie viser desuden at den øgede fysiske aktivitet i undervisningen kan have en afsmittende effekt på hvor aktive børnene er i deres fritid. Det vil være en tiltrængt effekt herhjemme, idet danske børn er alt for inaktive. Færre end hver femte 11-årige lever op til WHO’s guideline om at bevæge sig med moderat intensitet i mindst en time om dagen, og andelen der lever op til guidelinen, falder jo ældre eleverne bliver.

Fysisk aktivitet i undervisningen

Der er dermed mange gode grunde til at tænke bevægelse ind i undervisningen. Det kan man gøre på flere måder – i det aktuelle forskningsstudie skelnes mellem tre former for fysisk aktivitet i klasseværelset:

Aktive pauser, hvor eleverne er fysisk aktive i korte perioder uden fagligt indhold. Det kan fx være at eleverne laver jumpsquats ved deres plads eller går udenfor og sjipper i en afgrænset periode.

Aktive pauser med fagligt indhold, hvor eleverne er fysisk aktive, men med et vist fagligt indhold. Fx leger børnene sanglege med forskellige forudbestemte bevægelser/aktiviteter.

Aktiv undervisning, hvor den fysiske aktivitet er en integreret del af undervisningen. Fx at mindre børn skal stave et ord ved at samle bogstaver der er fordelt i klasseværelset.

 

Kilde: Fysio.dk. Studiet er et systematisk review og metastudie og er publiceret i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.