Fysisk aktivitet kan gøre livet med sclerose nemmere

Af: Marianne Nørup, journalist

Foto: Privat

Træning er yderst vigtigt for både livskvalitet, humør og funktionsevne når man har sclerose. Men det kan være svært at få gjort

Fysisk aktivitet er som bekendt af enorm vigtighed for os alle. Har man sclerose, er fysisk aktivitet endda ekstra vigtigt. Men samtidig kan sygdommen medføre udfordringer der gør det svært at være tilstrækkelig fysisk aktiv, og det er et dilemma.

– Som scleroseramt kan det være svært at være fysisk aktiv. Dels fordi sygdommen kan påvirke evnen til at bevæge sig frit, dels fordi sclerosen hos mange medfører træthed. Endelig kan der også opstå kognitive forandringer i hjernen, som gør hverdagen svær og derfor for nogle gør det vanskeligt at tage det nødvendige initiativ til at få trænet, forklarer Anders Guldhammer Skjerbæk, som er fysioterapeut og udviklingsleder på Sclerosehospitalerne i Danmark.

For mennesker med sclerose handler fysisk aktivitet derfor i høj grad om at forebygge fysisk inaktivitet og de negative følger heraf, fortæller fysioterapeuten. Men nok så interessant er det også med til at dæmpe adskillige af symptomerne ved sygdommen:

– Nogle af følgevirkningerne ved sclerose er muskelsvækkelse, nedsat balance, spasticitet og træthed. Alt sammen forhold der er med til at gøre det sværere at klare en normal hverdag, og alt sammen faktorer som kan påvirkes gennem træning og fysisk aktivitet. Man kan sige at den fysiske aktivitet giver en kropslig robusthed, der gør at man bedre kan klare hverdagens udfordringer, siger Anders Guldhammer Skjerbæk.

Må man træne hårdt?

Det har tidligere været diskuteret hvorvidt det var skadeligt for mennesker med sclerose at træne, og især at træne hårdt. Man frygtede at træningen kunne fremprovokere nye sygdomsudbrud (attaks). Men Anders Guldhammer Skjerbæk kan berolige:

– Der er enighed blandt eksperterne om at anbefale individuelt tilrettelagt træning til mennesker med sclerose. Træner man med relativt høj intensitet, er det korrekt at nogle symptomer kortvarigt kan forværres. Men vi ved i dag at dette kun er midlertidigt, og at det ikke er farligt. Så anbefalingen går på at træne så hårdt som det er nødvendigt og muligt. Hvis symptomerne forværres, skal de være forsvundet igen en halv til en hel time efter træningen – ellers skal træningen justeres, fortæller han.

Hvad angår hvordan og hvad man skal træne, gælder i princippet de samme regler som for alle andre. Men Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje fremhæver:

 1. Konditionstræning – det er her man med fordel kan starte som utrænet. At få trænet lunger og kredsløb øger både det mentale og fysiske overskud og bryder inaktiviteten.
 2. Styrketræning – modvirker den muskelsvækkelse der er en følge af sygdommen, og gør kroppen bedre gearet til at klare hverdagens opgaver.
 3. Balancetræning – modvirker den svækkede balance og kan hjælpe med at bevare evnen til eksempelvis at gå og stå.

– Helt overordnet bør træningen være funktionsrettet, fx med det mål at forbedre eller vedligeholde vigtige hverdagsfunktioner. Det man træner, bliver man bedre til. Det betyder også at patienterne mere konkret kan mærke en effekt af træningen, siger Anders Guldhammer Skjerbæk.

Få hjælp til at træne korrekt

Anders Guldhammer Skjerbæk fortæller at der landet over er mulighed for individuel superviseret træning og mange steder også træning på sclerose-hold. Han anbefaler nemlig, ligesom de officielle retningslinjer, at træningen vejledes og følges af en fysioterapeut, og løbende justeres til ens aktuelle niveau. Nogle har måske blot brug for at blive hjulpet i gang, og kan derefter træne selv hvis de følges regelmæssigt op hos fysioterapeuten. Jo mere påvirket man er af sin sygdom, jo større behov har man for hjælp til at tilrettelægge træningen.

En af de faktorer man skal være mest opmærksom på, er at finde det rette niveau, og dermed undgå overtræning.

– Mennesker med sclerose døjer som regel meget med træthed, og det duer ikke at bruge alle kræfterne på motion og ikke have noget tilbage til fx familien eller de hjemlige gøremål. På den anden side tilfører motion også energi. Man må altid gøre op hvad motionen giver, og hvad den tager, konkluderer Anders Guldhammer Skjerbæk.

Anders Guldhammer Skjerbæk er fysioterapeut, master i rehabilitering og udviklingsleder på Sclerosehospitalerne i Danmark.


Træning og sclerose: Hovedbudskaber

 •  Mennesker med sclerose har et livslangt behov for fysisk aktivitet og træning
 •  Alle med sclerose kan profitere af individuelt tilpasset fysioterapi og træning. Blandt andet kan det:
  – Bedre funktionen og gøre en bedre i stand til at klare sig selv
  – Modvirke sygdomssymptomer som muskelsvækkelse, balanceproblemer og træthed
  – Styrke immunforsvaret
  – Modvirke depressive symptomer
 • Fysisk træning bør tilbydes, også selvom det kan fremkalde ufarlige forbigående symptomforværringer
 • Læs den nationale kliniske retningslinje hvis du vil blive klogere på området. Den findes på www.sst.dk

Rehabiliteringsophold: Genoptræning på fuld tid

Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev tilbyder specialiseret rehabilitering af 2-4 ugers varighed til mennesker med multipel sclerose. Henvisning sker når personen og den henvisende læge oplever et behov for en intensiv rehabiliteringsindsats. Multipel sclerose opleves og udvikler sig forskelligt for ethvert menneske med sclerose, og derfor er der forskellige behov på forskellige tidspunkter.

Af samme grund skal rehabiliteringen være personlig, målrettet og realistisk, og effekten skal kunne videreføres derhjemme.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.

Klinikker i nærheden af dig